€ 652.069,- van de € 650.000,-

Medische hulp
aan Kees Dam

27 februari 2019! Een bijzondere dag!
Vanmiddag zijn Kees, Nelleke en Leon weer in ons land gearriveerd.
Als Stichting zijn we verblijd en dankbaar dat de behandeling in Amerika door de Heere is gezegend, dat alles is tot grote verwondering.

Verzoek:
Wij willen vragen Kees en zijn gezin de komende dagen gelegenheid te geven bij te komen van alle emoties van de afgelopen maanden. Ook is Kees nog erg zwak en alleen rust is het beste medicijn.

Wilt u een berichtje sturen doe het dan via het contactmailadres: c.dam@telfort.nl

8 juli Op 08-07-2019
Lees verder

Help mee!

Misschien ken jij Kees niet. Maar je kunt je inleven in onze situatie, de beklemmende angst die we als gezin voelen om hem definitief kwijt te raken. De vele donaties hebben het al mogelijk gemaakt dat Kees inmiddels in Amerika is en er gestart is met medische onderzoeken. Hier zijn we zeer dankbaar voor.

Zoals u heeft kunnen zien is het streefbedrag aangepast vanwege meer gedetailleerde kostenverwachtingen. Helpt u ons mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen ?"

ING BANK
NL47 INGB 0009 0640 18
t.n.v. Stichting Medische Hulp aan Kees