Doneren voor
Kees Dam

Helpt u mee om het bedrag van ruim € 650.000 euro bij elkaar te krijgen? Alvast hartelijk dank!


ING BANK
NL47 INGB 0009 0640 18
t.n.v. Stichting Medische Hulp aan Kees

Bedragen boven de € 100,- worden naar u teruggestort als onverhoopt de behandeling niet door kan gaan of voortijds beëindigd wordt. Toezegging gift: u kunt per mail laten weten welk bedrag u geeft op het moment dat de behandeling daadwerkelijk doorgang kan vinden.

Mail uw toezegging naar c.dam@telfort.nl

Help mee!

Misschien ken jij Kees niet. Maar je kunt je inleven in onze situatie, de beklemmende angst die we als gezin voelen om hem definitief kwijt te raken. De vele donaties hebben het al mogelijk gemaakt dat Kees inmiddels in Amerika is en er gestart is met medische onderzoeken. Hier zijn we zeer dankbaar voor.

Zoals u heeft kunnen zien is het streefbedrag aangepast vanwege meer gedetailleerde kostenverwachtingen. Helpt u ons mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen ?"

ING BANK
NL47 INGB 0009 0640 18
t.n.v. Stichting Medische Hulp aan Kees