Nieuws

Het is niet toegestaan, zonder toestemming, informatie te gebruiken voor andere nieuws berichten.


12-03-2019

Stand van zaken per 12 maart 2019

12 maart 2019

Het is al enige tijd geleden dat wij als bestuur van de Stichting een bericht hebben geplaatst op de website.

Zoals bekend is Kees inmiddels thuis na de geslaagde behandeling in Amerika en nu onder controle bij het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.

Wij willen u nogmaals bedanken dat deze behandeling door u allen mogelijk is gemaakt.

Als Stichting zijn wij druk bezig om alle zaken financieel af te handelen. Dit vergt enige tijd en kan nog wel enige weken duren.

Hierover zullen wij u informeren zodra alles volledig is afgewikkeld. Er zal dan ook een financiele verantwoording komen. 

 


14-12-2018

Tussentijdse update

We hebben informatie ontvangen van het ziekenhuis in Amerika dat de CAR-T cells van Kees niet voldeden aan de kwaliteitseisen.

Dat betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt.

Dit houdt in dat het bezoek voor de behandeling van 26 december niet door zal gaan.

Er zullen nieuwe cellen moeten worden afgenomen om het proces weer te kunnen opstarten,

We zouden ons geen directe zorgen hoeven te maken gaf het farmaceutische bedrijf aan.

Dit heeft zich bij andere patiënten zich ook al eens voorgegaan en daar was de tweede keer wel succesvol.

Laten we hopen dat dat ook hier het geval mag zijn.

Wanneer dit zal kunnen plaatsvinden is nog niet bekend. We doen er alles aan om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid in te krijgen.

We wensen Kees en zijn gezin sterkte in deze onduidelijk situatie. 


 

 


06-12-2018

Het Streefbedrag is bereikt!

Het streefbedrag is bereikt!

Het is bijzonder dat we mee kunnen delen dat het streefbedrag van € 650.000 is bereikt. Het is tot grote verwondering dat er in zo’n korte tijd zoveel geld ontvangen werd. Die verwondering is er bij Kees, Nelleke, hun gezin en familie en iedereen die erbij betrokken is. Vanuit het gehele land, van bekenden en onbekenden, is er geld ontvangen en heel veel medeleven ervaren. Ook zijn er tal van acties gevoerd, zoals: koekverkoop, groenten en fruitverkoop, inzamelingen op scholen en in winkels/webshops, etc.

Het is zo overweldigend dat het nauwelijks te bevatten is. Het is onmogelijk om het allemaal te benoemen. Allereerst en allermeest danken we God voor wat we hierin uit Zijn hand ontvingen. Als bestuur van stichting Medische Hulp aan Kees willen we iedereen die op wat voor manier dan ook aan deze inzameling meegewerkt heeft hartelijk bedanken. U zult begrijpen dat we niet ieder persoonlijk kunnen dankzeggen voor het geld dat u schonk. Namens Kees, Nelleke en familie heel hartelijk dank!

Voor Kees en zijn familie breekt er nu opnieuw een heel spannende periode aan. In DV de tweede helft van december zal Kees weer naar Rochester in Amerika gaan. Dan zal hij de behandelingen daadwerkelijk ondergaan. Nelleke zal ons in de familieblog op de hoogte houden. Het bestuur spreekt de wens en bede uit dat de Car T-celbehandeling gezegend mag worden tot herstel en Kees en zijn familie kracht ontvangen mogen in deze moeilijke weg.


27-11-2018

Groen licht voor CAR T-celbehandeling!

Vandaag hoorden we het goede nieuws dat Kees daadwerkelijk in aanmerking komt voor de CAR T-celbehandeling.  In de afgelopen week hebben wij, als Stichting, intensief met Kees en Nelleke en het gezin meegeleefd. Kees heeft veel onderzoeken moeten ondergaan. Dat was fysiek zwaar. Maar het was vooral mentaal heel belastend. Nelleke beschrijft het heel duidelijk in de familieblog. Er moest ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat Kees niet in staat zou zijn de CAR T-celtherapie te gaan volgen. 

We zijn heel blij en dankbaar dat Kees gelukkig wel in aanmerking komt voor de behandeling .

Het is geweldig dat dit mede door uw hulp mogelijk is geworden.

Eind deze week hopen Kees en Nelleke tijdelijk terug te komen naar Nedreland. In die komende periode worden de T-cellen in het laboratorium behandeld zodat over een aantal weken de behandeling kan starten. 


24-11-2018

Veel klanten bij de verkoop van aardappels en fruit

Wat was er veel belangstelling voor de aardappelen en fruitactie, vandaag in Oud Beijerland.

Er zijn ontzettend veel mensen geweest die gekocht hebben en regelmatig moest je op je beurt wachten. Wat was het hartverwarmend om te zien dat de broer van Kees, Hans en Dhr. van Rijs, deze actie hebben willen organiseren. Heel de opbrengst mocht ten goede komen aan de actie Medische hulp aan Kees.

Ook enkele kinderen van Kees en Nelleke hebben hun beste beentje voorgezet en hielpen met het wegen, inpakken en de verkoop. En was het te zwaar om te tillen, dan werd er meegeholpen om het in de auto te zetten. Goed gedaan jongens!

De opbrengst van deze dag is uitgekomen op het zeer hoge bedrag van € 6.227.50  Om stil van te worden.

Ook deze actie, met alle andere, eerdere georganiseerde activiteiten, hebben er voor gezorgd dat de behandeling voor Kees mogelijk is.

Iedereen die heeft geholpen hartelijk bedankt voor alle inspanningen.

 

26-11-2018 Nagekomen bericht:

Er zijn nog verschillende bestellingen van aardappels en fruit bijgekomen.

De opbrengst komt hiermee op totaal  € 6500.00

Wat een ontzettend mooi bedrag!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondanks alle inspanningen kan het voorgekomen zijn dat u kwalitatief mindere manderijnen in een kistje aantrof.

Mocht u dit willen melden, stuur dan een berichtje naar info@hdaardappel.nl

Excuses voor het eventuele ongemak.


23-11-2018

Grote aardappelen en fruitverkoop


13-11-2018

Visum en Minnesota.

De giften zijn gisteren en vandaag onverminderd binnen blijven komen. Dat is tot grote verwondering. Vandaag ontvingen we een bericht van het consulaat uit Amsterdam, waar het medische visum door wordt geregeld. Morgenochtend gaat Kees daar heen voor een gesprek. Er is steeds contact met het ziekenhuis in Minnesota. Het medisch team heeft gisteren de casus van Kees besproken. Dit op basis van de aangeleverde medische gegevens uit het Erasmus Medisch Centrum. Er wordt momenteel nog informatie uitgewisseld. Het zou heel bijzonder zijn als Kees D.V. in de week van 19 november kan starten met de behandeling. Dat is binnenkort bekend. Ook moet er nog een onderzoek plaatsvinden. In de communicatie met het ziekenhuis in Minnesota, en met het begroten van de totale kosten werden we geconfronteerd met hogere bedragen. Aanvankelijk was steeds een bedrag van € 500.000,- genoemd. De praktijk wijst echter anders uit. Het gaat om een raming van € 650.000,-
Dit tot teleurstelling van het bestuur en van Kees en zijn familie. Er is met 3 andere ziekenhuizen in de USA contact gelegd om kosten te kunnen vergelijken. Het ziekenhuis in Minnesota biedt de behandeling aan tegen aanzienlijke lagere kosten dan de andere ziekenhuizen. Het is bevreemdend om zo zakelijk met zorgkosten om te moeten gaan. Dat alles met de druk van het grote belang dat Kees geen tijd te verliezen heeft.


12-11-2018

Voorbereidingen voor de reis worden getroffen.

Zoals eerder is aangegeven, is het medisch visum aangevraagd. Met ziekenhuizen in de USA is overleg over de medische gegevens van Kees en over de kosten die de behandeling met zich meebrengt. Het blijkt vooralsnog moeilijk in te schatten wat de exacte behandelingskosten zullen zijn. De ziekenhuizen waar een aanvraag loopt, geven geen exacte opgaaf van kosten omdat mogelijk een langere en/of extra behandeling nodig is. De laatste raming is dat de werkelijke kosten (incl. behandeling, reis en verblijfkosten) hoger uit zullen vallen dan de eerste schatting. Het is bijzonder verblijdend dat het saldo de afgelopen dagen fors is toegenomen door giften, toezeggingen, gehouden collecten en allerlei acties. Heel hartelijk dank hiervoor! Op basis van de huidige inschatting van de kosten heeft het bestuur van de stichting het streefbedrag vastgesteld op Ä 650.000. Als dit bedrag is bereikt, zal de inzameling van gelden (tijdelijk) worden beŽindigd.

Helpt u mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen?

Vanzelfsprekend houden we u op de nieuwspagina op de hoogte van de gang van zaken.


10-11-2018

Medisch visum aangevraagd.

Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om Kees zo snel mogelijk naar de USA te laten vertrekken. Het medische visum is aangevraagd en nu kunnen ook de werkelijke kosten voor de behandeling in kaart gebracht worden en bij welk ziekenhuis de behandeling kan plaatsvinden. De echte ziekenhuisdiensten en kosten zijn moeilijk te voorspellen omdat de duur van het verblijf in het ziekenhuis varieert door de ernst van de bijwerkingen die specifiek zijn voor elke patiënt. Maar toch willen we deze stap zetten omdat er leningen ontvangen zijn om de aanbetaling voor de behandeling te kunnen doen. Deze leningen zijn verstrekt gezien de noodzaak om snel te handelen en geen tijd verloren te laten gaan.

Uw bijdrage blijft daarom nog steeds welkom!

Help mee!

Misschien ken jij Kees niet. Maar je kunt je inleven in onze situatie, de beklemmende angst die we als gezin voelen om hem definitief kwijt te raken. De vele donaties hebben het al mogelijk gemaakt dat Kees inmiddels in Amerika is en er gestart is met medische onderzoeken. Hier zijn we zeer dankbaar voor.

Zoals u heeft kunnen zien is het streefbedrag aangepast vanwege meer gedetailleerde kostenverwachtingen. Helpt u ons mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen ?"

ING BANK
NL47 INGB 0009 0640 18
t.n.v. Stichting Medische Hulp aan Kees