De stichting achter
Medische hulp aan Kees

Om de medische hulp aan Kees mogelijk te maken, is er een stichting opgericht. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72997958

Open akte van oprichting

Help mee!

Misschien ken jij Kees niet. Maar je kunt je inleven in onze situatie, de beklemmende angst die we als gezin voelen om hem definitief kwijt te raken. De vele donaties hebben het al mogelijk gemaakt dat Kees inmiddels in Amerika is en er gestart is met medische onderzoeken. Hier zijn we zeer dankbaar voor.

Zoals u heeft kunnen zien is het streefbedrag aangepast vanwege meer gedetailleerde kostenverwachtingen. Helpt u ons mee om het laatste deel bij elkaar te krijgen ?"

ING BANK
NL47 INGB 0009 0640 18
t.n.v. Stichting Medische Hulp aan Kees